Huisstijl

StadswerkSW

Opdracht:
Stadswerk072 heeft een gedeelte van de werkzaamheden van WNK, te weten; Groen en Reiniging overgenomen. Vraag: verzin een nieuwe naam en ontwerp een nieuw logo en van daaruit een nieuwe huisstijl.

Oplossing:
Bureau NU komt met StadswerkSW. SW staat voor Sociale Werkvoorziening. Mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. StadswerkSW is een speciale tak van Stadswerk072 met een sociaal, menselijk karakter, vandaar ook de gelijkenis met het logo van Stadswerk072.

 •  
   
  Huisstijl | afbeelding 1
 •  
   
  Huisstijl | afbeelding 2
 •  
   
  Huisstijl | afbeelding 3